Ahşap Kirişli Kolon Perde Kalıp Sistemi

Avantajları

Ahşap Kirişli Kolon Perde Kalıp Sistemi, konutlar, endüstriyel yapılar, viyadük ayakları, istinat duvarları gibi farklı yapılarda kolon ve perde kalıbı, dairesel perde kalıbı, tek yüzlü perde kalıbı ve ayarlanabilir kolon kalıbı olarak kullanılır. Celik kuşak, H20 ve plywood olmak üzere 3 ana elemandan oluşur. Sistem esnekliğinden dolayı çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. Geleneksel kalıba göre maliyeti, kullanım kolaylığı, kullanım hızı ve işçilik kolaylığı sayesinde kalıp sektöründe vazgeçilmez bir sistem haline gelmiştir.

Sistem Özellikleri

- Ahşap kiriş ve çelik kuşak elemanlarının uyarlanması ile farkı dayanımlarda ve ebatlarda panolar elde edilir.

- Proje başlangıcında hazırlanan panolar vinç ile demonte edilmeksizin kolayca taşınır.

- Sistemin diğer projelere adaptasyonu kolaydır.

- Kullanılan elemanlar pratik ve hızlı bir şekilde panel haline getiridiğinden az işçilikle çok iş üretilir.

- Bir adet çekiç ve matkap ile kolayca montajı yapılır.

- Değişik yükseklik ve genişliklere uyarlanabilir panolar yüksek gerilmelere karşı rijit yapıdadır. Ahşap Kirişli Kolon Perde Kalıp Sisteminde kolon kalıpları 90 kN/m2 beton basıncına, perde kalıpları 50 kN/m2 beton basıncına dayanımlı olarak üretilir.

- Pano ebatları büyüdükçe kalıp sirkülasyon hızı artar.

- Kuşakların ve ahşap kirişlerin yerlerinin ve sayılarının değiştirilmesi ile projeye özel çözüm ve imalat ihtiyacını minimize eder ve projeden projeye farklı beton basınçlarına göre dizayn olanağı sağlar.

- Sistemin bütün olarak çalışması ve taşınması ile plywood köşelerindeki ezilmeler gibi hasarları minimize ederek malzeme zaiyatını azaltır.

- Standart pano yüksekliği dışında plywood montajının alt kotta bitirilmesi ile H20-H20 birleştirme elemanı ile daha yüksek panolar oluşturmak mümkündür.

- Kalıp yüzeyi geniş ve düz olduğundan dolayı pürüzsüz beton elde edilir.

- Özel kesitli ve dairesel kolonlar oluşturulabilir.

- Düz ve açılı perdelerin aynı elemanlar ile yapılması şantiyelerde büyük kolaylık sağlar.

- Parça parça ve bütün olarak istif edilmesi kolaydır. Az alan kaplaması depolanmasını kolaylaştırır.


Ahşap Kirişli Kolon Perde Kalıp Sistemi ile düz, açılı ve dairesel perdeler dökülebilir. Perde kalıplarının aynı elemanlar ile yapılması şantiyelerde büyük kolaylık sağlamaktadır. Kesiti düz, açılı yada dairesel olan perdelerde aynı elemanlar ile döküm yapılarak kolaylık sağlar.

Çelik kuşak, H20 ve plywood farklı farklı kullanılarak değişik yükseklik ve genişliklerde panolar elde edilebilir. Uzunluğu yüksek olan perdelerde ( özellikle asimetrik çekirdek perdeler ve tek taraflı perdeler ) panolar döküm sayısına göre dizayn edilerek farklı birleşimler sonucu aynı panolar ile farklı geometriler çözülebilir.

İstenilen beton basıncına göre pano montajı yapılabilir. Ahşap kirişlerin, çelik kuşakların ve ankraj millerinin montaj yerlerini, ve sayılarını degiştirerek aynı büyüklükteki pano farklı beton basınçlarına göre dizayn edilir. Pano boyutları arttıkça, kalıp sirkülasyon hızı artar. İstenilen ölçülere göre pano yerleşimi yapılabilir. Ahşap kiriş, çelik kuşak ve plywoodların farklı şekillerde birleştirilerek farklı ölçüler elde edilir.

Ahşap kirişler H20-H20 Birleştirme Parçası ile düşey yönde birbirine eklenerek standart H20 boylarının dışında yükseklik elde edilir ve ahşap kirişler tek kiriş olarak çalışır.

Standart çelik kuşaklar 100 cm’den başlayarak 300 cm’ye kadar 25 cm aralıklarla artar. Gerekli durumlarda projeye özel olarak farklı ebatlarda kuşaklar üretilir. Kuşak birleştirme parçası ile iki pano yatayda birleştirilir. Boylelikle hem panolar yatayda tek eleman olarak çalısır, hem de çekmeye ve basınca dirençli rijit birleşim elde edilmiş olunur. Aynı eleman kolon kalıplarında L geometrisinde birleşim sağlar.

Ara dolgularda 35 cm’ye kadar olan genişliklerde özel pano kullanılmadan Kuşak Birleştirme Parçası ile çözülür. Kuşak Birleştirme Parçası sayesinde standart panolar kullanılır. Kalıbın diğer projelere adaptasyonunu kolaylaştırır.

Ara pano iç köşelerde kalıbın sıkışmasını önler. Döküm yapıldıktan sonra öncelikle ara pano sökülür. Böylece iç köşe kalıbının sökülebileceği alan kazanılmış olur ve iç köşeler kolaylıkla sökülebilir. Ara panolar projeye özel ölcülerde üretilir. Böylece standart kuşak ebatları korunmuş olur. Kalıbın diğer projelere adaptasyonu kolaylaşır. İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.

Perde alın çözümlerinde özel alın kuşağı veya alın bağlantı takımı kullanılmaktadır.

Kurulumu

Montaj işlemi çelik kuşakların bir platform üzerinde yerleştirilmesi ile başlar.

H2O'ler projede belirtilen sayı ve aralıklar ile yerleştirilir. Bağlantı klipsi ile sabitlenir.

Plywood H2O kirişlere ağaç vidaları ile monte edilir.

Ankraj delikleri plywood üzerinde delinir ve varsa ek aparatlarının montaji yapilir.

Kolon Kalıpıları

Kolon kesitlerinin perde kesitlerine göre küçük olması, kolonlarda beton yükselme hızlarının fazla olmasına neden olur. Bu sebeple kolon kalıpları perde kalıplarına göre daha yüksek beton basıncına göre dizayn edilmiştir. Anşap Kirişli Kalıp Sisteminde standart beton yanal basıncı perde kalıplarında 50 kN/m2, kolon kalıplarında ise 90 kN/m2 olarak kabul edilmiştir. Gerekli durumlarda bu değerler değiştirilebilir.

Kolon Kalıp Sistemleri 20/20 ebatlarından 100/100 ebatlarına kadar L kuşaklar ile 2 ayrı L panonun Ankaraj somunu ve milleri ile birleşmesi şeklinde oluşur.

Birçok projede karşılaşılan, kolonların üst kotlarda kesitlerinin daralması problemi Ahşap Kirişli Kolon Kalıpları ile rahatlıkla çözülebilmektedir. Aynı malzemeler ile farklı kalıp ölçüleri elde etmek mümkündür. Ahşap Kirişlerin yerleri ve sayıları plywoodların ölçüleri degiştirilerek istenilen kesitler elde edilir.